இல்லம் தோறும் இனிய பௌத்தம் ( தம்ம பேரூரை தொகுப்புகள்)


 

Comments

Popular posts from this blog

திருஞானசம்பந்தரின் படைப்புகளில் உள்ள புத்த மத வெறுப்பு பதிவுகள்

பௌத்தம் ஒரு அறிமுகம்

அயோத்திதாசப் பண்டிதரும் பௌத்தமும்