Posts

Showing posts from November, 2015

Beautiful Buddha Statue( 5 feet) Unearthed Near Thiruvadanai, Ramanathapuram District, Tamil nadu

Image
Thanks to : http://www.dinathanthiepaper.in/firstpage.aspx?editioncode=24#

பேராசிரியர் லட்சுமி நரசு அவர்களும் அயோத்திதாசரும் இணைந்து பணியாற்றியது குறித்து

பேராசிரியர் லட்சுமி நரசு அவர்களும் அயோத்திதாசரும் இணைந்து பணியாற்றியது குறித்துச் சொல்லுங்கள். அயோத்திதாசரின் காலம் பொதுவாகவே, காலனியாதிக்க இந்தியாவில் பரவலாக பவுத்தம் எழுச்சி பெற முயன்று கொண்டிருந்த காலம். கர்னல் ஆல்காட்டின் தலைமையிலான "தியோசாபிகல் சொசைட்டி', பவுத்தத்திலும் ஆர்வம் கொண்டிருந்தது. அவரது உதவியால் "மகாபோதி சொசைட்டி'யும் சென்னையில் தொடங்கப்பட்டது. அந்த நேரத்தில், சிங்கார வேலனார், லட்சுமிநரசு, அயோத்திதாசர் மூவரும் பவுத்தத்தைக் கையாள முன்வந்தனர். இம்மூவரும் வெவ்வேறு சமூகச் சூழ்நிலைகளிலிருந்து செயல்பட்டனர். பவுத்தத்தை நோக்கினர். கையாண்டனர். லட்சுமிநரசின் அறிவியல் பின்னணி, பொருளாதார உயர்நிலை, தமது சமூக சூழ்நிலையைத் தவிர்த்து தாழ்த்தப்பட்ட மக்களோடு ஈடுபாடு கொண்டது ஆகியவை அயோத்திதாசர் மனதில் தயக்கங்களை ஏற்படுத்தியது உண்மை. லட்சுமிநரசு தமது அறிவியல் பின்னணியை இணைத்து, ஆங்கிலத்தில் பவுத்தத்தின் அறிவியல் அடித்தளத்தை விவரித்தார். ஓரிடத்தில் இதை அயோத்திதாசர், "சயன்டிபிக் புத்திசம்' என்று கேலியாகக் கூறுகிறார். ஆனால், நாட்கள் செல்லச் செல்ல,

அயோத்திதாசரைச் சந்தித்த கோசாம்பி

Image
அயோத்திதாசரைச் சந்தித்த கோசாம்பி ஆ. இரா. வேங்கடாசலபதி வரலாற்றுப் பேரறிஞர் தர்மானந்த தாமோதர் கோசாம்பியின் தந்தை என்பதற்கும் மேல் நினைவுகொள்ளப்பட வேண்டிய ஓர் ஆளுமை தர்மானந்த கோசாம்பி (1876-1947). இந்தியாவில் பௌத்த மறுமலர்ச்சிக்கு அடிக்கல் நாட்டியவர்களில் ஒருவர் தர்மானந்த கோசாம்பி. அவர் எழுதிய ‘கௌதம புத்தர்’ இன்றளவும் (தமிழிலும்) வாசிக்கப்படும் நூலாகும். போர்த்துகீசிய ஆளுகைக்குட்பட்ட கோவா பிரதேசத்தில், கௌட சாரஸ்வத் பிராமண குலத்தில் பிறந்த தர்மானந்த கோசாம்பி, இந்தியா, நேப்பாளம், பர்மா, இலங்கை முதலான இடங்களுக்கும் பயணித்து பௌத்தம் பற்றி அறிந்துகொண்டார். பாலி மொழி கற்றுத் தேர்ந்து, பௌத்த மூல நூல்களைப் பயின்றார். பௌத்த ஆய்வு தொடர்பாக ஹார்வார்டு பல்கலைக் கழகத்துக்குப் பலமுறை சென்றுவந்தார். ஹார்வார்டு பல்கலைக்கழகம் வெளியிட்ட ‘விசுத்திமாகா’ என்ற திரிபிடகத்தின் சாரமாகக் கருதப்படும் பௌத்த நூலுக்குப் பதிப்பாசிரியராக விளங்கினார். மராட்டியில் இவர் எழுதிய பௌத்தம் தொடர்பான நூல்கள் அவருக்கு

Dhammachakkaram Monthly Megazine

Image

Ashoka's 14 Rock Edicts -

Ashoka's 14 Rock Edicts The Edicts of Ashoka set in stone are found throughout the Subcontinent ranging from as far as in Afghanistan and in south as Andhra, the edicts state his policies and accomplishments. Although predominantly written in Prakrit, two of them were written in Greek and one in Aramaic.Ashoka’s edicts refer to the Greeks,Kambhojas and Gandharas as people forming a frontier region of his empire. The major Rock Edicts are Ist MRE Declares prohibition of animal sacrifice also prohibits the holding of festivals; royal hunting was discontinued; only 2 peacocks and deer were killed in the kitchen of beloved of Gods. IInd MRE It mentions medical treatment of humans and animals; also mentions construction of roads,wells etc and also tree planting. IIIrd MRE It mentions about the Pradeshikas,Rajuks and Yuktas;declares the liberty towards Brahmanas and the Sramanas. IVth MRE It mentions that the Beri Ghosa has been replaced by dharma gosha.it also mentions that

Sculptured elephant on top of rock with Asoka inscriptions, Dhauli, Puri District

Image
Sculptured elephant on top of rock with Asoka inscriptions, Dhauli, Puri District Photographer:  Caddy, Alexander E. Medium:  Photographic print Date:  1895 Interactive zoomable image (needs Flash) Full size printable image More metadata Photograph of the rock with Ashoka inscription and elephant sculpture at Dhauli, taken by Alexander E. Caddy in 1895. Ashoka (reign ca. 272-231 BC) was the most illustrious king of the Maurya dynasty. After his conquest of the kingdom of Kalinga in modern day Orissa, struck with remorse at the suffering he caused, Ashoka converted to Buddhism and spent the rest of his life propagating his dharma (law). In order to achieve this, he had numerous edicts inscribed on rocks, pillars and caves, throughout his vast empire. These are written in various vernaculars and represent the earliest written document from the Indic regions. From these edicts it would appear clear that Ashoka was an extremely tolerant and benevolent

Edicts of Asoka with Map

Image
Edicts of Ashoka From Dhamma Wiki Major Rock Edict, written in Brahmi script The Edicts of Ashoka  are a collection of 33 inscriptions on the Pillars of  Ashoka , as well as boulders and cave walls, made by the Emperor  Ashoka  of the Mauryan dynasty during his reign from 272 to 231 BC. These inscriptions are dispersed throughout the areas of modern-day Pakistan and northern  India , and represent the first tangible evidence of  Buddhism . The edicts describe in detail the first wide expansion of Buddhism  through the sponsorship of one of the most powerful kings of Indian history. According to the edicts, the extent of  Buddhist  proselytism during this period reached as far as the Mediterranean, and many  Buddhist  monuments were created. The inscriptions proclaim Ashoka's beliefs in the Buddhist concept of  Dhamma  and his efforts to develop the  Dhamma  throughout his kingdom. Although  Buddhism  and the  Buddha  are mentioned, the edicts of Ashoka

Rock edicts - Buddhism

Image
Rock edicts Buddhism Alternative title:  pillar edicts Rock edicts ,   narrative histories and announcements carved into cliff rock, onto pillars, and in caves throughout  India  by King  Ashoka  (reigned  c.  265–238  bce ), the most powerful emperor of the  Mauryan dynasty  and a highly influential promulgator of Indian Buddhism. Ashoka’s first years as king were marked by his brutal slaughter of thousands of people during the conquest of  Kalinga . After being exposed to the moral teachings ( dharma ) of Buddhism—teachings based on the necessity for nonviolence and compassion—Ashoka was moved to deep remorse for his actions. He converted to Buddhism, and, as a record of his understanding of moral law, he carved lessons into stone in the hope that he could provide inspiration and guidance to the people of his extensive kingdom. The rock edicts are important sources for modern understanding of ancient Indian political and religious history, particularly wi

The Edicts of King Asoka

Image
The Edicts of King Asoka King Asoka, the third monarch of the Indian Mauryan dynasty, has come to be regarded as one of the most exemplary rulers in world history. The British historian H.G. Wells has written: "Amidst the tens of thousands of names of monarchs that crowd the columns of history ... the name of Asoka shines, and shines almost alone, a star." Although Buddhist literature preserved the legend of this ruler -- the story of a cruel and ruthless king who converted to Buddhism and thereafter established a reign of virtue -- definitive historical records of his reign were lacking. Then in the nineteenth century there came to light a large number of edicts, in India, Nepal, Pakistan and Afghanistan. These edicts, inscribed on rocks and pillars, proclaim Asoka's reforms and policies and promulgate his advice to his subjects. The present rendering of these edicts, based on earlier translations, offers us insights into a powerful and capable ruler's attempt