புத்தர் தென்தமிழ் தெரிந்தவரே!
புத்தர் தென்தமிழ் தெரிந்தவரே!

buddhar01
கௌதமபுத்தரின் வாழ்க்கைக் குறிப்புகளைக்
கதை கோப்புடன் கூறும் இலலிதாவித்தாரம்
என்னும் வடமொழி வரலாற்று நூலொன்றினுள்
கௌதமபுத்தர் தம் இளமையில் கற்றறிந்த
மொழிகளுள் திராவிடம் அல்லது தமிழ் எனப்படும்
மொழியும் ஒன்றெனக் குறிக்கப்படுகிறது. இந்நூல்
சீனமொழியுள் கி.பி. முதல் நூற்றாண்டில்
மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளதென்றும்
ஆசிரியர் ஐசக்தம்பையா தாம் எழுதியுள்ள
சிவனடியாரின் அருட்பாக்கள் என்னும்
ஆங்கில நூலில் குறிக்கின்றார்.
-          குறள்நெறி: ஆனி 32, 1995  / 15.07.64நன்றி :http://www.akaramuthala.in/

Comments

Popular posts from this blog

சமூகப் புரட்சியை சாத்தியமாக்கும் தத்துவம்

போதி தர்மர் பற்றிய அற்புதமான விஷயங்கள்