கருத்துச் சுதந்திரம் இல்லாத இடத்தில் சமூக மாற்றம் இல்லாமல் போய்விடும்

Thanks : http://www.keetru.com/index.php/2014-03-08-04-41-26/2014-03-14-11-17-85/21677-2012-09-06-17-56-19

Comments

Popular posts from this blog

திருஞானசம்பந்தரின் படைப்புகளில் உள்ள புத்த மத வெறுப்பு பதிவுகள்

பௌத்தம் ஒரு அறிமுகம்