திருமணமான, ஆகாத பெண்கள், விதவை, விபச்சாரி என அனைவருக்கும் பாதை திறந்தவர் புத்தர் – VII

Comments

Popular posts from this blog

சமூகப் புரட்சியை சாத்தியமாக்கும் தத்துவம்

போதி தர்மர் பற்றிய அற்புதமான விஷயங்கள்

Visit to Anandhur Sammandha vayal Buddha Vihar, Thiruvadanai Block, Ramanathapuram District.